PROSEDUR PERKARA PIDANA PENINJAUAN KEMBALI

pidanapk

PERKARA PIDANA PENINJAUAN KEMBALI

Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya beserta alasan-alasanya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon.

Dalam hal terpidana selaku Pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas, dengan membuatkan surat permohonan peninjauan kembali.

Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permintaan peninjauan kembali, wajib memberitahukan permintaan peninjauan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali untuk memeriksa alasan permintaan peninjauan kembali tersebut, yang mana pemohon dan Jaksa ikut hadir dalam menyampaikan pendapatnya.

Panitera wajib membuat berita acara pemeriksaan peninjauan kembali dan ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon dan Panitera.

Panitera wajib membuat berita acara pendapat Ketua / Hakim Pengadilan Negeri tentang Peninjauan Kembali.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Panitera mengirimkan berkas permohonan peninjauan kembali, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat Ketua / Hakim dan menyampaikan tembusan surat pengantarnya kepada Pemohon dan Jaksa.

Dalam hal yang dimintakan peninjauan kembali putusan Pengadilan Tingkat Banding, maka tembusan surat pengantar, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat Ketua / Hakim disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan.

Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung supaya dikirim ke Mahkamah Agung.

Sumber :Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Cet.II, 1997

 

Add comment


Security code
Refresh

Pencarian

Photo Kegiatan

  • FOTO DHARMAYUKTI.jpeg
  • ikm.jpg
  • IMG_2861.JPG
  • IMG_2867.JPG
  • IMG_2992.JPG
  • IPK.jpg
  • _DSC0109.jpg

Website Satker