Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

24 Feb

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

NAMA : NGAIN ARIS
  pak aris copy
 NIP : 19750603 201408 1 001
 PANGKAT/GOL : JURU MUDA I (I/A)
 JABATAN : STAF. PIDANA
UNIT ORGANISASI : MAHKAMAH AGUNG RI
PRIODE LAPORAN : 2022
BUKTI LAPOR LHKSN : click button hand pointer clicking 260nw 1036462636
 NAMA : I PUTU SUDIARTHA  PAK PUTU
 NIP  : 19691227 199303 1 003
 PANGKAT/GOL  : PENATA MUDA  (III/C)
 JABATAN  :

 KASUBBAG. UMUM DAN

KEUANGAN

 UNIT ORGANISASI  :  MAHKAMAH AGUNG RI
 PRIODE LAPORAN  :  2022
BUKTI LAPOR LHKSN  :  click button hand pointer clicking 260nw 1036462636
 NAMA  : AHMAD FAHRI, S.H  a copy
 NIP  : 1990202 201403 1 002
 PANGKAT/GOL  : PENATA MUDA TK.1 (III/B)
 JABATAN  :

KASUBBAG. PERENCANAAN,TI

DAN PELAPORAN

 UNIT ORGANISASI  :  MAHKAMAH AGUNG RI
 PRIODE LAPORAN  : 2022
BUKTI LAPOR LHKSN : click button hand pointer clicking 260nw 1036462636
NAMA  :  DEDI KURNIAWAN.A.Md b alenk copy 
 NIP  :  19890214 201101 1004
 PANGKAT/GOL  :  PENATA MUDA  (III/A)           
 JABATAN  :  JURUSITA PENGGANTI
 UNIT ORGANISASI  :  MAHKAMAH AGUNG R.I
 PRIODE LAPORAN  :  2022
BUKTI LAPOR LHKSN  :  click button hand pointer clicking 260nw 1036462636
 NAMA  :  AFRIDA DEWI BASTIANA afrida 
 NIP  :  19840424 200604 2 002
 PANGKAT GOL  :  PENGATUR TK I (II/D)             
 JABATAN  :  JURU SITA
 UNIT ORGANISASI  :  MAHKAMAH AGVUNG RI
 PRIODE LAPORAN  :  2022                
BUKTI LAPOR LHKSN  :  click button hand pointer clicking 260nw 1036462636
 NAMA :  NAJLA NUR FAJRIAH,S.H  CPNS PERDATA
 NIP  :  19970719 202012 2 006
 PANGKAT/GOL  :  PENATA MUDA (III/A)
 JABATAN  :  STAF PERDATA
 UNIT ORGANISASI  :  MAHKAMAH AGUNG RI
 PRIODE LAPORAN  :  2022
 BUKTI LAPOR LHKSN  :  click button hand pointer clicking 260nw 1036462636
 NAMA  :  YUSNI SRI SUNARDI SINURAT, A.Md  CPNS PIDANA
 NIP  :  19910906 202012 2 007
 PANGKAT/GOL  :  PENGATUR (II/C)
 JABATAN  :  STAF PIDANA (CPNS)
 UNIT ORGANISASI  :  MAHKAMAH AGUNG RI
 PRIODE LAPOR  :  2022
BUKTI LAPOR LHKSN : click button hand pointer clicking 260nw 1036462636
 NAMA  :  ARTUR PANDE SIMBOLON,S.H. DSC 0042
  
 NIP  :  19950331 202203 1004
 PANGKAT/GOL  :  PENATA MUDA (III/A)
 JABATAN  :  STAF PIDANA
 UNIT ORGANISASI  :  MAHKAMAH AGUNG RI
 PRIODE LAPORAN  :  2022
BUKTI LAPOR LHKSN : click button hand pointer clicking 260nw 1036462636
 NAMA  :  RIANTI
 foto pdh 2 removebg min
 NIP  :  19840424 200604 2 002
 PANGKAT GOL  :  PENGATUR TK I (II/D)             
 JABATAN  :  JURU SITA
 UNIT ORGANISASI  :  MAHKAMAH AGVUNG RI
 PRIODE LAPORAN  :  2022                
BUKTI LAPOR LHKSN  :  click button hand pointer clicking 260nw 1036462636