Profile Hakim

03 Mar

NAMA : AGUNG BUDI SETIAWAN,S.H.,M.H.
 wakil pas foto
NIP : 19790120 200312 1 002
JABATAN : KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKAT/ GOL : PEMBINA/IVa
PENDIDIKAN : S2
RIWAYAT PEKERJAAN :  klik disini
 NAMA    CHRISTA YULIANTA PRABANDANA ,S.H,M.H  christa
 NIP   19920703 201712 1 005
 JABATAN   HAKIM PRATAMA MUDA
 PANGKAT/GOL   PENATA MUDA TK.I /IIIB
 PENDIDIKAN    S2
RIWAYAT PEKERJAAN    klik disini
 NAMA   FIKA RAMADHANINGTYAS PUTRI S.H  fika
 NIP   19920403 201712 2 001
 JABATAN   HAKIM PRATAMA MUDA
 PANGKAT/GOL   PENATA MUDA TK.I /IIIB
 PENDIDIKAN   S1
RIWAYAT PEKERJAAN    klik disini
NAMA : NOVITASARI AMIRA S.H.  novi
NIP :  19941108 201712 2 001
JABATAN : HAKIM PRATAMA MUDA
PANGKAT/ GOL : PENATA MUDA TK.I /IIIB
PENDIDIKAN : S1
RIWAYAT PEKERJAAN :  klik disini
NAMA : DIDIK NURSETIAWAN S.H  didik
NIP :  19941125 201712 1 004
JABATAN : HAKIM PRATAMA MUDA
PANGKAT/ GOL : PENATA MUDA TK.I /IIIB
PENDIDIKAN : S1
RIWAYAT PEKERJAAN :  klik disini
 NAMA :   MARIA ADINTA KRISPRADANI,S.H
 hakim 5
 NIP : 19950916 201712 2 001
 JABATAN HAKIM PRATAMA MUDA
 PANGKAT/ GOL : PENATA MUDA TK.I /IIIB
 PENDIDIKAN :  S1
RIWAYAT PEKERJAAN :  klik disini
 NAMA  :  RADITYO MUHAMMAD HARSENO,S.H HAKIM SENO copy
 NIP    19951002 201712 2 001
 JABATAN   HAKIM PRATAMA MUDA
 PANGKAT/GOL   PENATA MUDA TK.I /IIIB
 PENDIDIKAN    S1
RIWAYAT PEKERJAAN    klik disini